Perancangan Ruang

Perancangan ruang ialah proses menganalisis bagaimana ruang dalam struktur dan bilik akan digunakan. Perancangan ruang yang baik mempertimbangkan kemungkinan penggunaan ruang dan memastikan ia digunakan dengan cekap. Proses tersebut menghasilkan pelan ruang, lukisan yang mengenal pasti keperluan dan elemen ruang yang diperlukan.

Tukar ke versi mobile